Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01023/2019
Első irat érkezett: 06/14/2019
.
Az ügy tárgya: A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a ellleni alkotmányjogi panasz (mélygarázs bérleti szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdsági társaság - mint bérlő - budapesti mélygarázs üzemeltetésére kötött bérleti szerződést a bérbeadóval. A bérbeadó megépítette a mélygarázst, azonban az indítványozó tudomása szerint arra az alkotmányjogi panasz benyújtásáig nem kapott használatbavételi engedélyt, és a mélygarázsnak az ingatlan-nyilvántartásba való feltüntetésére sem került sor. A Ktv. 2018. december 19-től hatályos sérelmezett rendelkezései az indítványozó bérleti szerződéssel létrejött jogviszonyát érintő rendelkezést állapít meg, miszerint ha a bérbeadó a mélygarázs tulajdonjogát nem szerezte meg, az Önkormányzat köteles zártkörű pályázatot kiírni a mélygarázs tekintetében, melynek eredményessége megszünteti az indítványozó bérleti szerződését. Az indítványozó álláspontja szerint a Ktv. módosítása arra irányul, hogy már meglevő magánjogi jogviszonyba visszahatólag avakozzon be kártalanítás nélkül, így az indítványozó bérleti szerződéssel megszerzett jogának gyakorlását az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés ellehetetlenítette, mellyel megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, azaz visszaható hatályú jogalkotás tilalmát. A jogszabályi rendelkezések továbbá megsértetették az indítványozó vállalkozás szabadságához és szerződési szabadsághoz való alapjogát, azaz a XII. cikk (1) bekezdését, mert a szerződéseket megszüntetik, anélkül, hogy bármely társadalmi méretű körülmény fennálna. Sérül továbbá a XIII. cikk (1) bekezdésében való tulajdonhoz való joga, ugyanis a bérleti szerződés kifejezetten abból a célból jött létre, hogy az indítványozó üzemeltesse a mélygarázst és a közforgalmú parkolás biztosítva legyen, ezen szerzett jogát pedig a jogalkotó annulálta. .
.
Támadott jogi aktus:
    a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1023_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1023_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1023_7_2019_állásfMIneln.anonim.pdfIV_1023_7_2019_állásfMIneln.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.