Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00597/2022
Első irat érkezett: 03/02/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 41.Pf.636.200/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági meghagyás anyagi jogi jogereje)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Pesti Központi Kerületi Bíróság 3.P.50.789/2021/11-I. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.636.200/2021/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy ellene több végrehajtási eljárás volt folyamatban. A Dunaújvárosi Járásbíróság bírósági meghagyásával ezek közül az egyik végrehajtást megszüntette, egy másik összegét pedig korlátozta. A bírósági meghagyás jogerőre emelkedését követően a megszűnt végrehajtási eljárásban az indítványozótól további összeget vontak le a végrehajtást kérő javára, amelynek utóbbi csak egy részét fizette vissza az indítványozónak. Az indítványozó ezt követően bírósághoz fordult, és jogalap nélküli gazdagodás címén az általa állított túlfizetés, valamint nemvagyoni kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetésére kérte kötelezni a végrehajtást kérőt. A bíróság a keresetet az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletekkel - a bírósági meghagyást követően levont összegre vonatkozó követelés kivételével - jogerősen elutasította, mivel megállapította, hogy a szóban forgó végrehajtási eljárásokban a végrehajtás nem az indítványozó által megjelölt ügyértékre volt folytatható, hanem a végrehajtható okiratban foglalt követelés erejéig, ezek azonosítására vonatkozó megállapítást pedig az indítványozó kereseti kérelmének alapjául szolgáló bírósági meghagyás sem tartalmazott.
Az indítványozó álláspontja szerint a fentiekkel az eljáró bíróságok nem vették figyelembe a Dunaújvárosi Járásbíróság által kibocsátott bírósági meghagyás jogerejét, amely álláspontja szerint - a támadott bírósági ítéletekben foglaltaktól eltérően - ítélt dologként állapította meg azt, hogy a végrehajtás milyen összegre volt lefolytatható. Ezzel összefüggésben az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megsértésére hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 3.P.50.789/2021/11-I. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.636.200/2021/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_597_5_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_597_5_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .