Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01771/2018
Első irat érkezett: 12/03/2018
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatályú jogalkalmazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete és Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/9. számú kijavító végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték a Nagykátai Járásbíróság 4.P.20.061/2016/22. számú ítéletére kiterjedően.
Az indítványozó perbeli felperesek előadták, hogy tagsági jogviszonyt létesítettek az alperesi takarékszövetkezettel. Az indítványozók a tagsági jogviszonyukat idővel felmondták, kérve annak megszüntetését, valamint kérték a részükre járó pénzösszeg kifizetését. A takarékszövetkezet az indítványozók által jegyezett részjegyek névértékét fizette meg, azonban indítványozók kérték hogy a felmondásukkor hatályos törvényi rendelkezés, azaz a szövetkezeti hitelintézetek intergrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a részjegyekre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összegéhez is hozzájussanak. Erre azonban nem került sor, ugyanis a felmondások megtételekor hatályos 2013. évi CXXXV. törvény 18. § (2) bekezdése helyett egy később hatályba lépett törvényi szabályozás, azaz a 2013. évi CXXXV. törvény 17/R. § (1) bekezdése szerint számoltak el az indítványozókkal.
Az indítványozók keresetét az elsőfokú Nagykátai Járásbíróság elutasította. A Budapest Környéki Törvényszék az elsőfokú döntést helybenhagyta. Az indítványozók véleménye szerint a bírói döntések azért sértették meg az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamisághoz és azon belül is a jogbiztonsághoz és a visszaható hatály tilalmához való jogot, mert olyan jogszabályt alkalmaztak, mely később lépett hatályba, mint az indítványozók felmondása. Ezzel a bíróságok megsértették az indítványozók XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, mert a tulajdonukban álló részjegyekre jutó saját tőkét nem fizették ki részükre..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete
  Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/9. számú kijavító végzése
  Nagykátai Járásbíróság 4.P.20.061/2016/22. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1771_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1771_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 9.Pf.21.564/2017/8 of the Budapest Environs Regional Court (application of the law with retroactive effect)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .