Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00518/2020
Első irat érkezett: 03/02/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.II.1.362/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítási indítvány elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bpkf.II.1.362/2019/2. számú végzése és a Pécsi Ítélőtábla Bpi.II.248/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozókat költségvetési csalás bűntettében ítélték el. A perújítási indítványukat a Pécsi Ítélőtábla elutasította, melyet a Kúria helybenhagyott. Az indítványozók álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogukat sértették a bírósági eljárások. A jogerős döntést hozó, majd a később eljárt bíróságok is a Be. bizonyítás tárgyára és törvényességére, valamint a bizonyítékok értékelésére vonatkozó rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütköző értelmezésével az indítványozók jogorvoslathoz való jogát sértették. Alapvető kérdés az, hogy a védelemhez való jog korlátozható-e a bizonyítékok értékelésének önkényes mellőzésével, és ezáltal a fellebbezési jogosultság kiüresítésével. A védelem által csatolt bizonyítékok ugyanis nem váltak a bizonyítási eljárás részévé. A perújítás során eljáró bíróság arra hivatkozással utasította el az indítványt, hogy a fellebbezési indokoláshoz csatolt bizonyítási eszközöket korábban már benyújtották. A Kúria végzésében megerősítette azt a tényt, hogy a védő által csatolt okiratok az alapügy másodfokú eljárásban nem váltak a bizonyítás anyagává, de a bíróság azok ismeretében nem látta szükségét az eljárás anyagává tenni. Az indítványozó véleménye szerint ez az indokolás alapjogsértő..
.
Indítványozó:
    Balog László
    Balog-Proksa Gabriella
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bpkf.II.1.362/2019/2. számú végzése, a Pécsi Ítélőtábla Bpi.II.248/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_518_4_2020_indegys.anonim.pdfIV_518_4_2020_indegys.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_518_2020.pdfSz_IV_518_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Bpkf.II.1.362/2019/2 of the Curia (rejection of an application for retrial)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.