Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01331/2018
Első irat érkezett: 08/28/2018
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §, a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdése, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése és a Kúria I.35.466/2017/10 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (takarékszövetkezet ellenőrzése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/25/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §, a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdése, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.I.35.466/2017/10 számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 1.Kf.650.068/2016/11. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.714/2014/79. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - által képviselt takarékszövetkezettel szemben a perbeli alperes hivatalból folytatott felügyeleti ellenőrzési eljárás során megállapította, hogy a takarékszövetkezet likvid eszköz/betét mutatója a korábbi értékhez viszonyítva romlott. A perbeli alperes határozatában a takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatása, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit visszavonta és végelszámolót rendelt ki. Az indítványozó a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tulajdonhoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §
  a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdés
  a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdés

  Kúria Kfv.I.35.466/2017/10 számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 1.Kf.650.068/2016/11. számú ítélete
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.714/2014/79. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1331_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_1331_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .