Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02842/2022
Első irat érkezett: 12/14/2022
.
Az ügy tárgya: A Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.389/2022/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fonyódi Járásbíróság 15.P.20.286/2020/55/I. számú ítélete és a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.389/2022/20. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó házasságát a bíróság felbontotta, a gyermekek felügyeletéről peren kívüli megegyezés született, aminek értelmében a szülői felügyeletet a felek közösen gyakorolták. Az indítványozó életkörülményei javulásával kérte a bontóper során kötött egyezség megváltoztatását oly módon, hogy a gyermekek feletti szülői felügyeleti jogot kizárólagosan ő gyakorolhassa. Az ügyben első fokon eljáró bíróság az egyezséget részben és akként változtatta meg, hogy a gyermekek feletti szülői felügyeleti jogot megszüntette, az egyik gyermek feletti szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására az indítványozót, a másik gyermek feletti szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására pedig a volt házastársat jogosította fel. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet - a teljesítési határidő megváltoztatásával - helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntései sértik a gyermeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint szembemegy az állam intézményvédelmi kötelezettségének alaptörvényi követelményével. Különösen azt sérelmezi, hogy a két testvér elszakításával a döntések szembemennek a Kúria iránymutatásával és a Gyermekjogi Egyezmény szabályozásával..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fonyódi Járásbíróság 15.P.20.286/2020/55/I. számú ítélete és a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.389/2022/20. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XVI. cikk (1) bekezdés
XVIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2842_3_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2842_3_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .