Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01563/2019
Első irat érkezett: 09/27/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bv.212/2018/16. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - fogvatartott - alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet nyújtott be. A bíróság részére kártalanítást állapított meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó szerint kevesebb nap után kapott kártalanítást, mint kérte, ezért álláspontja szerint a másdofokú végzés nem felel meg a kártalanítás jogintézményéhez kötődő céloknak. Miután a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni, így a bírósági döntésében alkalmazott jogértelmezés felveti az alaptörvény-ellenességet, mivel visszahatólagosan alkalmazta a bíróság a Bv. tv.-ben 2017-től hatályos rendelkezéseket..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 21.Bv.212/2018/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1563_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1563_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1563_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1563_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.