Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02388/2022
Első irat érkezett: 10/25/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bf.III.436/2022/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vesztegetés hatósági eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Bf.III.436/2022/9. számú végzése és a Nyíregyházi Törvényszék 8.B.144/2021/38. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó fia, és fiával, valamint fiának feleségével és két gyerekükkel közös háztartásban élt. Az indítványozó fia szabadságvesztés hatálya alá került, ezt követően házastársa az indítványozó két unokájával együtt elköltözött a korábbi közös háztartásból. A gyermekekkel való kapcsolattartás rendezése érdekében mind az indítványozó, mint az indítványozó fia (az apa) nevében jogi képviselője kérelemmel fordult az illetékes gyámhatósághoz. A kérelmek folyamán közigazgatási hatósági eljárás indult az ügyben. Ezt követően az indítványozó a gyermekek anyjának 15.000.000 Ft-ot ajánlott fel azért, hogy lemondjon a gyermekek szülői felügyeletének és nevelésének jogáról a hatósági eljárásban. A gyermekek anyja az indítványozó ajánlatát telefonjával rögzítette, és feljelentést tett ez alapján. A hatósági eljárással párhuzamosan megindult a házasság felbontása és a járulékos kérdésekben polgári peres eljárás. Az indítványozót az elsőfokú bíróság hatósági eljárásban elkövetett vesztegetésben bűnösnek találta. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz fűződő joga, ugyanis az elsőfokú ítélet nem rögzítette. hogy az ajánlat jogcíme tartásdíj volt. Továbbá az indítványozónak az ajánlat motivációjára vonatkozó nyilatkozata sem került rögzítésre. Az indítványozó álláspontja szerint az ajánlat nem irányult hatóság előtt gyakorolt törvényes jog megvonására, ennek megfelelően a bűnösség nem állapítható meg. Az indítványozó álláspontja szerint az alapügyben eljárt polgári bíróságok döntése nem áll összhangban az indítványozó ügyében eljárt büntető bíróságok döntéseivel, amely szintén a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának sérelmét okozta..
.
Indítványozó:
  Hegedüs Árpád Attila
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Ítélőtábla Bf.III.436/2022/9. számú végzése, a Nyíregyházi Törvényszék 8.B.144/2021/38. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2388_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2388_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2388_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2388_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2388_2022.pdfSz_IV_2388_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bf.III.436/2022/9 of the Debrecen Regional Court (bribe in administrative authority proceedings)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .