Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02062/2019
Első irat érkezett: 12/31/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.979/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.II.37.979/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli alperesi érdekelt - és a perbeli felperes korábbi házasságából két gyermek született. Az elsőfokú hatóság határozatával elrendelte a gyermekek védelembe vételét, a határozatot a másodfokú hatóság határozatával fenntartotta. A határozattal szemben a perbeli felperes keresetet terjesztett elő. A bíróság a határozatot megváltoztatta, a gyermekek védelembe vételélt megszüntette. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a Kúria döntését azzal indokolta, hogy az indítványozó nem jelölte meg a befogadási okot, azonban ezzel a Kúria kiterjesztően értelmezte a jogszabályokat, és olyan tartalmi kötelezettséget állapított meg, amelyet nem tartalmaz a törvény, és így olyan tartalmi hiányosságra hivatkozással utasította vissza a felülvizsgálati kérelmet, amely tartalmai elemről a jogszabály nem rendelkezik. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.II.37.979/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2062_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_2062_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.