Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01505/2018
Első irat érkezett: 10/05/2018
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; szórakozóhely nyitvatartása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - Pápa főjegyzője - hatósági eljárást folytatott le a perbeli felperessel szemben, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése megsértése miatt. A felperes vendéglátóhely a közeli lakók panasza alapján ugyanis a rendelet szerinti nyitvatartási órán túl is üzemelt, és zavarta a lakók nyugalmát. Az indítványozó határozata ellen a felperes bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság a keresetet megalapozottnak találta és a hatósági határozatot hatályon kívül helyezte.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joga, valamint a diszkrimánció tilalma azáltal, hogy a bíróság mérlegelésével megsértette a fegyverek egyenlőségének elvét, szakértői bizonyítást jogellenesen rendelt el, valamint nem tett eleget tájékoztatási és indokolási kötelezettségének..
.
Indítványozó:
    Pápa Város Címzetes Főjegyzője
Támadott jogi aktus:
    a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1505_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1505_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.12 16:00:00 3. öttagú tanács
2020.01.28 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.02.18 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 6.IK.27.413/2017/13 of the Veszprém Administrative and Labour Court (review of a public administration decision, opening hours of a club)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.