Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01735/2020
Első irat érkezett: 10/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.617/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vadkár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 11.P.20.275/2016/36. számú ítélete, Győri Ítélőtábla Pf.III.20.138/2018/3/I. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.617/2018/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdasági társaság vadkár megfizetése iránt indított pert az alperes vadásztársaság ellen a Győri Törvényszéken, és annak megállapítását kérte, hogy az általa művelt területen a vadak kárt okoztak az ültetvényben. Az ügyben két szakértőt rendeltek ki, egyet az előzetes bizonyítási eljárásban, egyet az elsőfokú eljárásban. A Győri Törvényszék az előzetes bizonyítási eljárásban kirendelt szakértőről megállapította, hogy mezőgazdasági vadkár megállapítására nem rendelkezett szakképesítéssel, ezért az ő szakvéleményét nem vette figyelembe. A másik szakértő pedig az eltelt időre tekintettel már nem tudta megállapítani, hogy milyen okokra vezethető vissza az ültetvényt ért károsodás, ezért a Győri Törvényszék 11.P.20.275/2016/36. számú ítéletével a keresetet elutasította. A fellebbezés folytán eljáró Győri Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a Győri Törvényszék újabb szakértőt rendelt ki, azonban az eltelt időre tekintettel az új szakértő sem tudta megállapítani és kiszámítani a kár összegét, ezért a Győri Törvényszék a keresetet ismét elutasította, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.138/2018/3/I. számú ítéletével pedig az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria Pfv.III.21.617/2018/10. számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az, hogy a bíróság először nem megfelelő szakértőt rendelt ki, nem értékelhető az indítványozó terhére, továbbá a szakértői véleményt mint bizonyítékot álláspontja szerint nem lehetett volna figyelmen kívül hagyni..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Törvényszék 11.P.20.275/2016/36. számú ítélete, Győri Ítélőtábla Pf.III.20.138/2018/3/I. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.617/2018/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1735_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1735_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1735_8.pdfSz_IV_1735_8.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .