Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01410/2018
Első irat érkezett: 09/17/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Bf.I.111/2017/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (diplomáciai mentesség büntetőeljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján -a Győri Ítélőtábla Bf.I.111/2017/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemisítését kérte az Alkotmánybíróságon.
Az indítványozóval, mint 1. rendű vádlottal szemben lefolytatott büntetőeljárásban az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék 15.B.498/2013/312. számú ítéletében több bűntettben is megállapította az indítványozó bűnösségét. Másodfokon a Győri Ítélőtábla Bf.I.111/2017/28. számú ítéletében mellőzte a bűnszervezetben történő elkövetés megállapítását, a szabadságvesztés végrehajtási helyét és idejét enyhítette, a vagyonelkobzásra vonatkozó elsőfokú döntést pedig hatályon kívül helyezte és ebebn a körben az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. Az indítványozó előadja, hogy őt a vele szemben lefolytatott büntetőeljárás vonatkozásában diplomáciai mentesség illette meg, tekintettel arra, hogy a Libériai Köztársaság ENSZ-hez rendelt állandó genfi küldöttségében töltött be diplomáciai tanácsadó tisztséget. Immunitási jogát az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1946. február 13-án elfogadott nemzetközi egyezmény alapozza meg, az Egyezmény IV. cikkely 16. bekezdése szerint a mentességi jog a tanácsadókra is kiterjed. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 553. § (1a) bekezdése értelmében a diplomáciai mentességet élvező személyek büntetőjogi felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy az elsőfokú bíróság a Be. 552. § (1) bekezdése ellenére nem függesztette fel az eljárást, hanem az igazságügyi miniszter állásfoglalását kérte az ügyben, és annak tájékoztatása alapján - miszerint az indítványozót nem illeti meg a diplomáciai mentesség - folytatta le az eljárást, sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga. A másodfokú bíróság pedig azáltal, hogy az elsőfokú bíróság jogszabály figyelmen kívül hagyásával hozott döntését nem helyezte hatályon kívül a Be. 375. § (1) bekezdése alapján, szintén tisztességtelen eljárást folytatott le..
.
Támadott jogi aktus:
    a Győri Ítélőtábla Bf.I.111/2017/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1410_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1410_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.04.29 11:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Bf.I.111/2017/28 of the Győr Regional Court of Appeal (diplomacy immunity in criminal procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.