Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00125/2019
Első irat érkezett: 01/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.370/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.196/2017/7. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.200/2017/6/I. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.20.370/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az ügy előzményeként szolgáló per az indítványozó kártérítési keresetére indult, amelyet azért nyújtott be egy felsőoktatási intézménnyel szemben, mert az elutasította két - különböző szintű - idegennyelvi képzésére történő jelentkezését. Keresetének a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság helyt adott, azonban az alperes a végrehajtást az ítélettel ellentétes módon teljesítette. Ezért az indítványozó újból a bírósághoz fordult, keresetét a bíróság megalapozottnak találta, az indítványozó javára döntött, azonban az alperes a végrehajtást ismét az ítélettel ellentétes módon teljesítette. E második ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelynek során a Kúria arra a megállapításra jutott, hogy a kártérítés alapjául szolgáló, az egyetem által elutasított képzések nem az Nftv. hatálya alá tartoznak, ezért a második közigazgatási ítéletet hatályon kívül helyezte.
Az indítványozó ezt követően nyújtotta be az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló perben a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti keresetét. Nézete szerint a bíróságok elhúzódó és tisztességtelen eljárásukkal kártérítési igényt alapoztak meg. A Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.196/2017/7. számú ítéletében a keresetet elutasította, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.200/2017/6/I. számú ítéletével az elsőfokú döntést helybenhagyta, a Kúria Pfv.III.20.370/2018/6. számú ítéletével pedig a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a bíróságok nem ésszerű időn belül hoztak döntést, nem tájékoztatták az indítványozót arról, hogy mik a bizonyításra szoruló tények, így bizonyítási indítványait nem tudta megfelelően előterjeszteni, valamint a bíróságok jogértelmezése a jogalkotói szándékkal ellentétes volt..
.
Támadott jogi aktus:
    a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.196/2017/7. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.200/2017/6/I. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.20.370/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_125_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_125_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.06.25 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.