Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00186/2019
Első irat érkezett: 01/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adólevonási jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperesi gazdasági társaság előadta, hogy az alperesi adóhatóság a társaság adólevonási jogát jogellenesnek minősítve 2015. február-december hónapra 17.748.000,-Ft adóhiánynak minősülő adókülönböztetet állapított meg, mely adóbírság- és késedelmi pótlék alapnak is számít.
Az Európai Bíróság álláspontja szerint minden egyes ügyletet önállóan kell vizsgálni, amiből az következik, ha a szóban forgó ügylet maga nem valósít meg HÉA-kijátszást, akkor az adóalanyt megilleti az adólevonási jog, függetlenül attól, hogy az értékesítési lánc korábbi, vagy későbbi szakaszában bekövetkezett ügylet HÉA-kijátszást valósított meg. Az adóhatóság szerint a felperesnek azonban a CMR adattartalmából fel kellett volna tűnnie, hogy láncértékesítés részesévé vált. A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria végzése a felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint többek között azért sértette meg a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogát a bírói döntés, mert nem az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát követte, rendelkezésre álló bizonyítékokból kirívóan okszerűtlen következtetéseket vont le. A Kúria a végzésével a felülvizsgálat kiszámíthatóságának érvényesülését sértette meg, mellyel sérült a jogállamiság elvén keresztül a jogbiztonságba vetett bizalom..
.
Indítványozó:
  WEBÉPKER Kft.
Támadott jogi aktus:
  Szekszárid Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.092/2017/16. számú ítélete
  Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_186_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_186_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_186_2019.pdfSz_IV_186_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.I.35.430/2018/2 of the Curia (right of tax deduction)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .