Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01578/2018
Első irat érkezett: 10/17/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.051/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetmény megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/08/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján – a Kúria Mfv.III.10.051/2018/6. számú ítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.234/2017/9. számú ítélete és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.322/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó előadta, hogy a bíróság illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó perében az általa foglalkoztatott közalkalmazottak részére illetménykülönbözet megfizetésére kötelezte. A bíróság indokolása szerint a közalkalmazottakat a garantált bérminimum összege illette meg garantált illetményként, amelynek összegét az indítványozó hibásan állapította meg.

Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság tévedett akkor, amikor az illetményt illetményelemekre bontotta, és annak alapján állapította meg annak összegét, hiszen a felek a közalkalmazotti kinevezéskor az illetményben, nem pedig illetményelemekben állapodnak meg.

Az indítványozó véleménye szerint a bíróság a magasabb összegű illetmény megállapításával megsértette az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.

          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.III.10.051/2018/6. számú ítélet, Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.234/2017/9. számú ítélet, Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.322/2016/6. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1578_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1578_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.II.10.051/2018/6 of the Curia (establishing remuneration)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.