Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02862/2022
Első irat érkezett: 12/16/2022
.
Az ügy tárgya: A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a elleni alkotmányjogi panasz (településképi vélemény)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó fővárosi kerületi önkormányzat az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet - egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel megállapított - 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A támadott rendelkezések alapján egyes építészeti-műszaki dokumentációk véleményezése az Országos Építészeti Tervtanács hatáskörébe kerül; e szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Az indítványozó álláspontja szerint önkormányzatként az építésügyi engedélyezési eljárásban ügyfélként vesz részt, mivel településképi véleményezési eljárás keretében a hatósági eljárást megelőzően véleményt adhat az engedélykérelemhez, ennélfogva sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való, Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti alapjogát e véleményezési jog korlátozása, amire szükségtelenül és aránytalanul került sor. A szabályozás emellett hatáskörének alaptörvény-ellenes korlátozását is jelenti, mivel a településkép védelme helyi közügynek minősül, ennélfogva azzal kapcsolatban az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján véleményt nyilváníthat, emellett ugyanezen bekezdés l) pontja alapján gyakorolhatja a törvényben - jelen esetben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben - meghatározott további feladat- és hatásköröket. Hivatkozik emellett arra, hogy a Korm. rendelet törvénnyel ellentétes, a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, valamint ellentétes a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával. .
.
Támadott jogi aktus:
    252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 9. § (2) bekezdés g) pont, 9. § (2a) bekezdés, 24. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
15. cikk (1) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
28. cikk
31. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés j) pont
32. cikk (1) bekezdés l) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2862_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2862_2_2022_Indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2862_4_2022_KM_Amicus_anonim.pdfIV_2862_4_2022_KM_Amicus_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.