Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00757/2019
Első irat érkezett: 04/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.211/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés semmissége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.211/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy banki kölcsönszerződés létre nem jöttének megállapítását, érvénytelenségének kimondását, valamint a szerződés és a szerződéskötési eljárás tisztességtelenségének kimondását kérte a bíróságtól. a bíróság a keresét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság azzal, hogy perbeszéd megtartására nem adott lehetőséget, figyelmeztetés nélkül berekesztette a tárgyalást, ezáltal a tények összefoglalása nélkül hozott ítéletet, megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv.VII.30.211/2018/8. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_757_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_757_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.