Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02900/2022
Első irat érkezett: 12/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes egy kölcsönszerződés engeedményese, aki kölcsön megfizetése iránt indított pert az indítványozó mint I. rendű alperes ellen.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek részben helyt adott. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálatot megtagadta, mert az indítványozónak a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelme nem felelt meg a Pp.-ben foglalt követelményeknek, mivel nem jelölte meg a Kúria közzétett ítéletének pontos bekezdését, melytől a jogerős ítélet nézete szerint jogkérdésben eltér.
Az indítványozó szerint a bírói gyakorlat értelmében kölcsönszerződés engedményese érvénytelen szerződésre alapítottan nem követelhet szerződésből eredően. Nézete szerint a Kúria által végzett jogértelmezés megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát. A Kúria a közzétett határozat megjelölésén túl alaptörvény-ellenesen állapított meg többlet követelményt a konkrét bekezdés megjelölésére vonatkozó elvárás megfogalmazásával..
.
Támadott jogi aktus:
  Kecskeméti Járásbíróság 8.P.21.950/2018/60. számú ítélte
  Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.407/2021/5. számú ítélete
  Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2900_2_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2900_2_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .