Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02892/2022
Első irat érkezett: 12/20/2022
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.563/2022/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Járásbíróság 28.P.21.788/2021/119. számú ítélete és a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.563/2022/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes és az alperes (az indítványozó) házasságát felbontotta, a közös kiskorú gyermek feletti szülői felügyelet teljes körű gyakorlására a felperest jogosította föl, az indítványozót gyermektartásdíj fizetésére kötelezte, valamint szabályozta az indítványozó és gyermeke közötti kapcsolattartást. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, többek között a törvénysértő jegyzőkönyvezés, a másodfokú ítélet téves kézbesítése, az alperesi indítványok sorozatos elutasítása, és a tényállás helytelen megállapítása miatt. Alaptörvény-ellenesnek véli az ideiglenes intézkedés keretében történő prejudikálást a szülői felügyeleti jog tárgyában, továbbá nézete szerint az ítéletek sértik a gyermek megfelelő szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alapjogát is..
.
Indítványozó:
  Lettrich Attila Azarél
Támadott jogi aktus:
  Miskolci Járásbíróság 28.P.21.788/2021/119. számú ítélete és a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.563/2022/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2892_2_2022_Inditvany.egys.szerk.anonim.pdfIV_2892_2_2022_Inditvany.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .