Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02694/2021
Első irat érkezett: 06/29/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.074/2019/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 40.P.23.325/2018/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2007. évben deviza alapú kölcsönszerződést és jelzálogszerződést kötött egy pénzügyi intézettel. A kölcsöntartozást 2015. évben végtörlesztéssel megfizette.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő, melyben annak megállapítását kérte, hogy a szerződés érvénytelen az árfolyamkockázatról adott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt. Jogkövetkezményként elsődlegesen az eredeti állapot helyreállítását, másodlagosan a szerződés hatályossá nyilvánítását kérte, s mindkét esetben az alperes kötelezését 6.967.055 Ft és kamatai megfizetésére.
A keresetet az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította. A bíróság szerint az indítványozó tájékoztatása elegendő volt ahhoz, hogy az alapján megértse az árfolyamkockázatot. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az ítélet ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a döntésekben nem jelent meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztót a szolgáltatóval szemben megillető magas szintű védelem. Nézete szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes és pártatlan bírósági eljáráshoz való jogot, mivel a Kúria nem tett eleget indokolási kötelezettségének a felülvizsgálati kérelemben foglalt valamennyi indok tekintetében. A Kúria ítélete sérti a fegyverek egyenlőségének élvét, az egyenlő bánásmód követelményét, mert az alperes felülvizsgálati ellenkérelmét nem küldte meg időben az indítványozónak, így ő arra nem tudott észrevételt tenni.. Kifogásolja, hogy a Kúria nem hozott döntést azon indítványozói kérelem tekintetében, hogy az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezze..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.074/2019/5. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 40.P.23.325/2018/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2694_2_2021_ind_egys_szerk_anonim.pdfIV_2694_2_2021_ind_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .