Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01205/2022
Első irat érkezett: 05/17/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.636.847/2021/5. számú ítélete és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 133/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.636.847/2021/5. számú ítélete, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 36.P.86.109/2021/10/1. számú ítélete és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 133/A. § (1) bekezdése ellen.
Az indítványozóra - az alapul fekvő ügyben felperes - az ellene indult szabálysértési hatósági eljárásban pénzbírságot szabtak ki, amelyet harminc napon belül kellett megfizetnie. A határozat rendelkező része alapján a pénzbírság megváltható közérdekű munkavégzéssel, ehhez az indítványozónak a fizetési határidő lejártát követő nyolc napon belül kell a munkaügyi központnál jelentkeznie. Amennyiben egyiknek sem tesz leget, úgy a pénzbírságot - a rendőrhatóság indítványára - elzárásra változtatja az illetékes járásbíróság. Az indítványozó - az illetékes járási hivatal döntése alapján kinevezett - önkormányzatnál a számára kiszabott közérdekű munkát elvégezte. A munkavégzés elvégzéséről szóló igazolást azonban adminisztratív mulasztás miatt nem továbbították a szabálysértési hatóságnak. Ennek megfelelően az illetékes szabálysértési hatóság a pénzbírságot tizenkét nap szabálysértési elzárásra változtatta. Az indítványozó a szabálysértési elzárást letöltötte. Ezt követően értesítette az illetékes járási hivatal a szabálysértési hatóságot, hogy megtalálták a munkavégzésről szóló igazolást. Ennek eredményeként az eljáró szabálysértési bíróság az átváltoztatásról szóló végzést hatályon kívül helyezte, és az átváltoztatást mellőzte. Az indítványozó szabálysértési kártalanítás címén keresetet indított; az első fokon eljáró bíróság a keresetet elutasította arra hivatkozva, hogy az indítványozóval szemben az eljárást nem szüntette meg a bíróság a perújítás folytán, így a kártalanítás feltétele nem áll fent. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntések sértik az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdésben foglalt kártérítéshez való jogát, valamint a XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmába ütköznek. .
.
Támadott jogi aktus:

  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 133/A. § (1) bekezdés

  a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.636.847/2021/5. számú ítélete, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 36.P.86.109/2021/10/1. számú ítélete
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1205_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1205_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .