Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01291/2019
Első irat érkezett: 08/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.972/2018/17. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a Pest Megyei Kormányhivatal ellen indított pert fogyasztóvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűsége iránt. Keresetét a bíróság elutasította. A döntés ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria a kérelem befogadását megtagadta azzal az indokkal, hogy az indítványozó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bekezdése szerinti befogadási feltételeknek nem felelt meg, mert nem igazolta, hogy a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége miatt az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata indokolt.
Az indítványozó álláspontja szerint az adott fogyasztóvédelmi ügy társadalmi súlya önmagában indokolja a befogadást, a jogi probléma tisztázása közérdek. Hivatkozik a Kúria 2014.El.II.F.1/7. számú összefoglaló véleményére, ami alapján aminden tényleges jogszabálysértés esetén engedélyezni kell a felülvizsgálatot. Azzal, hogy kérelmét a Kúria nem fogadta be, sérült a törvény előtti egyenlőség követelménye, valamint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.972/2018/17. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1291_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1291_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.