Ügyszám: IV/01268/2017
.
Első irat érkezett: 06/13/2017
.
Az ügy tárgya: A Siófoki Járásbíróság 6.P.20.769/2016/7. számú végzése, és a Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.545/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (autópálya építés, kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.769/2016/7. számú végzése, és a Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.545/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy édesapja Szólád község területén található ingatlanát az M7-es autópálya építése céljából kisajátította a Magyar Állam. Az indítványozó édesapja a többi károsulttal együtt a Fővárosi Törvényszék előtt kártérítés iránt pert kezdeményezett, mely eljárás az édesapja halálával félbeszakadt.
Az indítványozó nem kívánt belépni a félbeszakadt eljárásba, ezért a Siófoki Járásbíróság előtt kártalanítás miatt eljárást kezdeményezett a hagyaték tárgyát képező ingatlanra, azonban a bíróság a keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította, hivatkozással arra, hogy a kérelem ítélt dolognak minősül. Az elsőfokú végzést a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették az Alaptörvény V. cikkében foglalt, valamint a XIII. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tulajdonhoz fűződő alapjogait, ugyanis a kisajátítással megsérült a tulajdonelvonás alkotmányos garanciája, a szükségesség és arányosság elve. A megvásárolt-kisajátított nyomvonalba eső területek értéke aránytalanul alacsonyan lett megtérítve, melyet a szakértői vélemény is alátámasztott, így a bíróság a tulajdonelvonás teljes kompenzációját a döntésében nem biztosította. Sérült továbbá a XV. cikk (1) bekezdésében rögzített törvény előtti egyenlőségehez való joga, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joga és a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való alapjoga. .
.
Támadott jogi aktus:
    Siófoki Járásbíróság 6.P.20.769/2016/7. számú végzése
    Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.545/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
V. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1268_0_2017_inditvany. anonim.pdfIV_1268_0_2017_inditvany. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.11.28 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..