Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01051/2019
Első irat érkezett: 06/19/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az alapügyben - a németországi anyaválallat magyarországi fióktelepeként működő indítványozó - hitelezői igényekkel lépett fel az időközben felszámolás alá került alvállalkozójával szemben. Mivel a felszámolási eljárásban a hitelezői igényérvényesítés során az indítványozót olyan költségek terhelték, amelyek véleménye szerint a felszámolóbiztos jogellenes magatartására vezethetőek vissza, kártérítési pert indított a felszámolóval szemben. A keresetét az elsőfokú bíróság elutasította megállapítva, hogy a felszámoló jogellenesen és felróhatóan járt el ugyan, de a kifogási eljárásokban elutasított díjigény érvényesítésére nincs lehetőség önálló kárátérítési perben. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó ezt követően bírósági jogkörben okozott kártérítés jogcímen indított pert a Fővárosi Törvényszék ellen, uniós jogszabályokba ütköző ítéletre hivatkozással. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította az alperes passzív perbeli legitimációjára hivatkozással. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helyben hagyta. A Kúria a támadott döntésével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, a felülvizsgálati kérelem alaptalanságára hivatkozva.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a támadott bírósági döntés mindenenemű elfogadható inokolás nélkül olyan álláspontot tükröz, amely az alkalmazandó jogszabályokat figyelmen kívül hagyja, az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésébe foglalt törvény előtti egyenlőséghez való jogát, azáltal pedig, hogy kérelme ellenére nem engedélyezte az EUB előzetes döntéshozatali eljárását, olyan eljárásjogi hibát vétett a törvényes bírától való elvonással, amely az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.282/2017/5/II. számú ítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 27.P.20.957/2015/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1051_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1051_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.06.30 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.22.500/2017/7 of the Curia (damages caused in the court's scope of competence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.