Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00481/2021
Első irat érkezett: 03/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.697/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.515/2019/7. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.35.697/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság általános adóellenőrzést tartott az indítványozónál, majd elsőfokú határozatával utólagos adómegállapítást tett. A határozat ellen az indítványozó fellebbezett, fellebbezését a másodfokú adóhatóság elutasította. A jogerős határozat ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálat kezdeményezett, a bíróság a keresetnek részben helyt adott, e részben a másodfokú határozatot az elsőfokú határozatra kiterjedően megsemmisítette, és új adóigazgatási eljárást rendelt el. Ezenfelül a keresetlevelet elutasította. A keresetlevél elutasító rész ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, kérelmét a Kúria elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a jogvita tárgyát képező keretszerződés ismerete nélkül hozott döntést, a keretszerződés keretei között megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen vizsgálatot nem folytatott, jóllehet az egész eljárás során kérte, hogy a szolgáltatások eredményjellegét azok konkrét elemzésével vizsgálják. Ezért a hatóságok és a bíróságok a tényállás tisztázási kötelezettségüknek nem tettek eleget, döntéseiket nem indokolták, az indítványozó által felvetett érvekre nem reagáltak. Mindez a tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.515/2019/7. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.35.697/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_481_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_481_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_481_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_481_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.10.12 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_481_2021.pdfSz_IV_481_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.I.35.697/2019/10 of the Curia (taxation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.