Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01790/2022
Első irat érkezett: 08/02/2022
.
Az ügy tárgya: A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/B § (2) bekezdés c) pontja, a 75/B § (3) bekezdés b) pontja, és a 7/C § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/17/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 75/B § (2) bekezdés c) pontja „vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szerepel, legfeljebb azonban a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába való felvételétől számított tizenkét évig” szövegrésze, a 75/B § (3) bekezdés b) pont „feltehetően” szövegrésze, és a 7/C § (3) bekezdése „lehetséges” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és ex tunc hatályú megsemmisítését és alkalmazási tilalmának erga omnes hatályú kimondását kéri.
A 2021. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) módosította a Bnytv. egyes rendelkezéseit a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele vonatkozásában.
Az indítványozó előadása szerint jogerős szabadságvesztés miatt kiszabott büntetéséből 2011. júliusában szabadult. Más eljárás nem folyt és nem folyik ellene, büntetlen előéletűnek minősülő személy, életvitele azóta rendezett, családban él, folyamatosan munkaviszonyban áll. Az indítványozó véleménye szerint a Bnytv sérelmezett rendelkezései által az Alaptörvény B) cikkébe is ütközően visszamenőleges hatállyal olyan hátrányos rendelkezések hatálya alá került, amelyek sem az elítélésekor, sem szabadulásakor nem voltak hatályban és amelyek következményeivel az elmúlt 11 évben számolnia sem kellett. Jogsérelme visszafordíthatatlanná vált, mert korábbi elítéléséről visszamenőleges hatállyal akár széles kör is értesülhet, lévén az igénylés feltételeire és az igénylők körére vonatkozó a fentebb támadott rendelkezések aránytalanul kiszélesítik az adatokhoz jutás lehetőségét. A Bnytv. támadott rendelkezései a túlságosan tág megfogalmazással éppen annak ellenkezőjét támogatják, hogy az adat csak jogszerűen és indokolt körben legyen felhasználható ezzel megsértve az Alaptörvény II. cikke és a VI. cikk (1) bekezdése által védett jogait. .
.
Támadott jogi aktus:
    a bűnügyi nyilvántartási rendszerről
    az Európai unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról
    valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/B § (2) bekezdés c) pontja, 75/B § (3) bekezdés b) pontja, 7/C § (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1790_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1790_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1790_7_2022_állásf_IM_anonim.pdfIV_1790_7_2022_állásf_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.02.21 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint seeking a declaration that section 75/B (2) c), section 75/B (3) b) and section 7/C (3) of the Act XLVII of 2009 on the Criminal Records System, on the Register of Convictions of Hungarian Citizens by the Courts of the Member States of the European Union and on the Register of Biometric Data in Criminal and Law Enforcement Matters are in conflict with the Fundamental Law and the seeking their annulment (disclosure of data relating to persons who have committed an offence against the freedom of sexual life or sexual morality which is harmful to children)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.