Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01967/2022
Első irat érkezett: 08/31/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.693/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsön)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.693/2022/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó változó kamatozású, változó futamidejű, CHF alapú hitelt igényelt gépjármű megvásárlásához, melynek során kölcsönszerződést kötött a felperessel. A THM megváltozásának feltételeit az üzletszabályzat rögzítette, a THM mutató értéke nem tükrözte a hitel árfolyamkockázatát és a hitel kamatkockázatát. A felek rögzítették, hogy a szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott feltételekben az üzletszabályzat az irányadó. Az indítványozó nem tett eleget a fizetési kötelezettségnek, így a felperesi jogelőd a szerződést felmondta, majd a követelést a későbbi per felperesére engedményezte. A felperes keresetet indított az alperesi indítványozó ellen. Az elsőfokú bíróság az alperest a kölcsön megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett rendelkezést helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint a deviza alapú kölcsön lényege az, hogy a tartozás devizában keletkezik, ezzel szemben a bíróságok forintban marasztalták el. Véleménye szerint helytelenül állapítja meg a másodfokú bíróság azt, hogy a felperes nem a 2014. évi XXXVIII. törvény (DH1.tv.) 3. § (2) bekezdésének megfelelően határozata meg a követelést, tehát nem devizában határozta meg, mégis a másodfokú bíróság szerint ez megfelel a DH1. tv. 3. § (2) bekezdésében írtaknak. Az eljáró bíróságok nem tartották szükségesnek a nyilvántartásba vett kölcsönösszeg meghatározását és alakulásának kimutatását az indítványozó elmarasztalására pedig egy tisztességtelennek minősített árfolyammal kalkuláló, forintos kimutatás alapján került sor, ezzel megsértve az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.693/2022/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1967_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1967_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .