Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00783/2020
Első irat érkezett: 05/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.513/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, épület bontása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/28/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.22.513/2017/8. számú ítélete, a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pf.20.184/2017/5. számú ítélete és a Szentendrei Járásbíróság 3.P.20.112/2014/63. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, a per felperese, a tulajdonát képező ingatlant értékesítette. A vevővel, a per alperesével, az értékesítés előtt szóban megállapodott arról, hogy az ingatlanon levő könnyűszerkezetes favázas építményt az indítványozó elbonthatja és az anyagát elviheti. Az adásvételi szerződés megkötését követően azonban az indítványozó nem jelezte az alperesnek, hogy az épületet le akarja bontani, és az anyagát el kívánja szállítani. Pár évvel később az épületet az alperes elbontotta és a bontási anyagot elszállította. Az indítványozó amikor ezt észlelte keresetet indított kártérítés megállapítása iránt az alperes ellen. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a bírói döntésekben foglalt jogszabályok szövegét a jogalkotó céljával és az Alaptörvénnyel összhangban nem vizsgálták, az adott jogszabály alkalmazása során az Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos tartalmát nem érvényesítették, megsértve többek között a szükségesség-arányosság elvét, az indokolási kötelezettséget, és az indítványozónak tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.III.22.513/2017/8. számú ítélete, a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pf.20.184/2017/5. számú ítélete, a Szentendrei Járásbíróság 3.P.20.112/2014/63. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (1) bekezdés
24. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_783_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_783_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_783_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_783_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_783_2020.pdfSz_IV_783_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.22.513/2017/8 of the Curia (payment of damages, demolition of a building)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.