Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01151/2021
Első irat érkezett: 05/11/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalansága, perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/02/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perújító felperes - indítványozó - a Magyar Állam tulajdonát képező szántó művelési ágú földterület nyilvános árverezése során elővásárlásra volt jogosult, mint helyben lakó földműves, szomszéd. Az indítványozó elővásárlási jogával élt, azonban az árverési vevők javára a tulajdonjogot bejegyezték, mely miatt az indítványozó keresetet terjesztett elő.
Az alapügyben eljáró elsőfokú és másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperesek által kötött adásvételi szerződés a felperessel szemben hatálytalan, melyet a másodfokú bíróság kiegészítéssel helybenhagyott. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. A felperesi indítványozó perújítási kérelmet terjesztett elő, melyet a Pécsi Járásbíróság alaposnak tekintett, amit a Pécsi Törvényszék pontosítással helybenhagyott. A Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete a Pécsi Törvényszék jogerős ítéletét hatályon kívül helyezte, és az alapügyben a felülvizsgálati eljárás során eljáró Kúria Pfv.VI.22.445/2017/23. számú ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó előadása szerint az állam tulajdonában álló földterület elidegenítéséhez nincsen szükség mezőgazdasági szerv jóváhagyására, az elővásárlásra jogosultak között rangsorolást ilyen jogügyleteknél az NFA/NFK végzi. Az ingatlanügyi hatóságnak ilyen esetekben nincsen hatásköre azt vizsgálni, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat betartották-e. A felperes sehonnan sem tud tudomást szerezni arról, hogy az elővásárlási ajánlatát figyelmen kívül hagyták, ugyanis az árverési vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba kerül bejegyzésre, amiről a felperest nem értesítik. A felperesi igényérvényesítés határidejének pedig a tudomásszerzéstől kellene indulnia. Az elővásárlásra jogosultat azonban az NFA nem tájékoztatta 5 napos közlési határidővel az elbírálás eredményéről.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjog nem érvényesül, amennyiben a bíróság a jogbiztonsághoz, a jogszabályok mindenkire kötelező jellegét és az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazását kifejezetten mellőzi és ezzel megakadályozza - többek között - a jogszabály céljának érvényülését, a polgárok igényérvényesítését is. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1151_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_1151_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1151_2021.pdfSz_IV_1151_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.636/2020/5 of the Curia (nullity of a contract, retrial)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .