Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02677/2022
Első irat érkezett: 12/05/2022
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.892/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tiszaújvárosi Járásbíróság 6.Pk.50.041/2022/9. számú végzése és a Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.892/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és kiskorú gyermekei folyamatos és időszakos kapcsolattartását bírói döntés szabályozza, ezen kívül más kapcsolattartási módot a bíróság nem szabályozott, így nincs szabályozva az internetet és telefonon történő kapcsolattartás sem. A szülői felügyeletet gyakorló volt házastárs (kérelmező) azért fordult a kapcsolattartási határozat végrehajtása iránti kérelemmel a bírósághoz, mert az indítványozó (kérelmezett) a bíróság által szabályozott kapcsolattartási módokon kívül más módon - így telefonon, elektronikus formában - és időben is kapcsolatot tartott. Az Tiszaújvárosi Járásbíróság a kérelemnek helyt adva megállapította, hogy - mivel a kapcsolattartást szabályozó ítélet nem rendelkezik a telefonos és interneten történő kapcsolattartásról -, erre vonatkozó szabályozás vagy egyezség hiányában az indítványozó megszegi a kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat. Az elsőfokú bíróság az indítványozóval szemben ötvenezer forint pénzbírságot szabott ki. A Miskolci Törvényszék az elsőfokú végzést tényállásbeli és indokolási kiegészítéssel helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint nem rendelhető el végrehajtás olyan kötelezésre, amelyet a kapcsolattartás szabályozása tárgyában hozott végrehajtható határozat nem tartalmaz. Nézete szerint a kapcsolattartást szabályozó határozat - a távoltartási határozattal szemben - nem tilt semmit, hanem a kapcsolattartás minimális szintjét rögzíti. Téves az a bírósági értelmezés, amely szerint amit a kapcsolattartást szabályozó határozat nem szabályoz, az tilos. A bíróságok ezért indokolatlan módon, jogalap nélkül avatkoztak be a magánszférájába, amely az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében rögzített alapjoga sérelmét okozta. .
.
Indítványozó:
  Tömösközy Márk Zsolt
Támadott jogi aktus:
  a Tiszaújvárosi Járásbíróság 6.Pk.50.041/2022/9. számú végzése és a Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.892/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2677_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2677_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .