Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01740/2019
Első irat érkezett: 10/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj megfizetése iránti per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/03/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Járásbíróság 22.P.20.254/2018/30. számú ítélete, valamint a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozókkal - alapeljárás alperesei - szemben a helyi önkormányzat használati díj megfizetése iránt indított perében az elsőfokú bíróság az indítványozókat a használati díj és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozók nyilatkozata szerint az ingatlant nem használták és nem hasznosították.
Álláspontjuk szerint a használati díj fizetésre kötelezésük olyan esetben, amikor az érintett ingatlant egyáltalán nem használták, tulajdonuk ellenszolgáltatás nélküli elvonásához vezet, ami a tulajdonhoz való joguk sérelmét okozza. A Kúria 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 2. pontjában foglalt jogértelmezés - amely a régi Pp. 271. § (2) bekezdésében foglalt szabályt szűkítően értelmezi, így indokolatlanul korlátozza a peres felek rendkívüli jogorvoslathoz való jogát - alapján hozott ítéletek a tisztességes eljáráshoz való jog sérelméhez vezetnek. Álláspontjuk szerint továbbá szintén a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozza, hogy a perbeli felperes a díjkövetelését nem egy, hanem több peres eljárásban érvényesítette, így egyrészt lehetővé vált a kisértékű perek szabályainak alkalmazása egy olyan eljárásban, amely valójában nem ezen szabályok alá tartozna, másrészt a követelés szétaprózásával lehetetlenné vált a felülvizsgálati eljárás kezdeményezése..
.
Indítványozó:
    Vosnyák Csaba
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Járásbíróság 22.P.20.254/2018/30. számú ítélete, valamint a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1740_5_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1740_5_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.