Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01660/2019
Első irat érkezett: 10/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati viszony helyreállítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja, és a Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzése és a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.92/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - volt bíró - korábbi bírósági eljárásban keresettel kérte annak megállapítását, hogy a bírói szolgálati viszonyának megszüntetése jogellenes és rendeltetésellenes joggyakorlás eredménye volt. Az eljárás során jogerős döntés, és kúriai részítélet született. Az indítványozó ezt követően ismételten kereseti kérelmet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság a Pp. 176. § (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése alapján a keresetlevelet visszautasította, hivatkozással arra, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más pert már jogerősen elbírálták. A törvényszék az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó által sérelmezett jogszabályi rendelkezés akként rendelkezett, hogy a bíró szolgálati viszonya megszűnik, ha az első bírói kinevezés 3 éves időtartama lejárt és a bíró határozatlan idejű kinevezésére nem tettek előterjesztést. Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogát sérti a jogszabályi rendelkezés és bírósági döntés. .
.
Támadott jogi aktus:
    a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja
    Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzés, Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.92/2018/4. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1660_7_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1660_7_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1660_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1660_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.