Hungarian
Ügyszám:
.
III/00811/2019
Első irat érkezett: 05/13/2019
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (kimentési kérelem adóregisztrációs eljárásban)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 20. § (2) bekezdés a) pont aa) ab) ac) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az Art. sérelmezett rendelkezések szabályozzák az adószám megtagadása tárgyában hozott határozat visszavonásának és az adószám megállapításának feltételeit. Az indítványozó előtt folyamatban lévő perben az adóhatóság azért tagadta meg a pénzügyi szolgáltató adószámának megállapítását, mert üzletrésze volt adótartozással érintett cégben, amelyet hatósági árverés útján szerzett meg. A hatósági árverés eredeti szerzésmódnak minősül, amely esetben az új tulajdonviszony tartalmára az előzőleg fennállt tulajdonviszony nem hat ki, a vagyontárgyon fennállt korábbi terhek nem szállnak át.
Az Art. adóregisztrációs eljárásra vonatkozó szabályozása ugyanakkor figyelmen kívül hagyja az eredeti szerzésmódot és nem tartalmaz kimentési indokot arra az esetre, ha a kérelmező úgy válik - eredeti szerzésmóddal - az adótartózással érintett cégben üzletrész tulajdonosává, hogy az érintett céggel jogelőd-jogutód viszonyban nem áll. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezések alkalmazásával fennáll a tulajdonjog valamint az emberi méltósághoz való jog sérelmének lehetősége..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről
    szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (2) bekezdés a) pont
    aa) ab) ac) alpont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_811_0_2019_indítvány_anonim.pdfIII_811_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.02 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against Section 20 (2) of the Act CL of 2017 on the Rules of Taxation (request for excuse in a tax registration procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.