Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00317/2019
Első irat érkezett: 02/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati jog törlése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indtíványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A per tárgyát képező ingatlan a perbeli I. rendű felperes tulajdona, a vagyonkezelői jog egyik jogosultja a perbeli II. rendű felperes, amely részre az indítványozó1. (Politikatörténeti Intézet) javára használati jog van bejegyezve. A kezelő az indítványozó2 (Magyar Szocialista Párt). A perbeli felperesek keresetükben az indítványozó1. használati jogának törlését kérték. Ennek során hivatkoztak arra, hogy a használati jog megállapításáról szóló megállapoídás érvénytelen, az MSZP pedig nem az Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jogutódja. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyzte, és elrendelte az indítványozó1. javára bejegyzett használati jog törlését.
Az indítványozók szerint a Kúria ítélete sérti a jogállamiság elvét, a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a Kúria a számára biztosított eljárásjogi lehetőségen túlterjeszkedett, a vonatkozó jogszabályokat figyelmen kívül hagyta, nem teljesítette indokolási kötelezettségét, az adott tényállásra nyilvánvalóan vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásának mellőzését nem indokolta..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
R) cikk
XIII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_317_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_317_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .