Ügyszám: IV/01909/2016
.
Első irat érkezett: 11/22/2016
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja elleni alkotmányjogi panasz (iskolaorvosok béremelésének elmaradása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
Álláspontjuk szerint az Alaptörvény II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogot, a XV. cikk (2) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a XVII. cikk (3) bekezdésében rögzített munkavállalói jogokat sérti, hogy a főállású iskola- és ifjúság-egészségügyi szakorvosok kimaradtak a Korm. rendeletben megállapított bérkiegészésből. Ők ugyanis nem az orvosi bértábla, hanem a közalkalmazotti bértábla alapján kapják fizetésüket, ami kb. 200.000 Ft-tal marad el a többi orvoshoz képest..
.
Támadott jogi aktus:
    az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1909_0_2016_indkieg anonim.pdfIV_1909_0_2016_indkieg anonim.pdfIV_1909_0_2016_indítvány anonim.pdfIV_1909_0_2016_indítvány anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..