Ügyszám: IV/00006/2018
.
Első irat érkezett: 01/02/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.21.562/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.21.562/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti per alperese volt. Az elsőfokú bíróság az ingatlanon fennálló közös tulajdont megszüntette. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és a megváltási ár mértékét leszállította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a bíróság helytelen megállapításokat és a reálisnak nem értékelhető szakértői véleményeket vett figyelembe, amikor megalapozatlan döntését meghozta..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.21.562/2016/15. számú ítélete, Fővárosi Törvényszék 17.P.22.352/2010/174. számú ítélete, Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.470/2015/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_6_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_6_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
..