Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01462/2019
Első irat érkezett: 09/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalanságának megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy adásvételi szerződést kívánt kötni ingatlana meghatározott tulajdoni hányadára. Az erre vonatkozó ajánlatot kézbesítette a tulajdonostársak részére, amelyek közül lánya az elővásárlási jogáról az ajánlat tekintetében lemondott, míg a másik két tulajdonostárs kifogásolta a tájékoztatás tartalmát. Ezt követően az ajánlatot átdolgozta, a szerződést megkötötte, amelyej a tulajdonostársakkal közölt. A módosított szerződés tekintetében valamennyi tulajdonostárs jelezte, hogy élni kíván az elővásárlási jogával. Az indítványozó az elővásárlásra jogosultak közül lányával kötötte meg az adásvételi szerződést.
A másik két tulajdonostárs keresetlevelet terjesztett elő szerződés hatálytalanságának megállapítása és elővásárlási jog gyakorlása alapján szerződés létrejöttének megállapítása iránt. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott, megállapította a szerződés érvénytelenségét, és hogy a szerződés köztük és az indítványozó között jött létre. A másodfokú bíróság a döntést hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította. A Kúria a másodfokú döntést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú döntést tartotta iránadónak.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a jogalkalmazással objektív ok nélkül tettek különbséget az elővásárlásra jogosultak között, az egyiki elővásárlásra jogosultat erre hivatkozással, megalapozatlanul kizárták a jogának gyakorlásából. A bírósági döntések következtében egy olyan szerződés jött létre, amelyet a tulajdonos megkötni nem kívánt volna, még az elővásárlási jogát a tulajdonos döntése alapján érvényesítő vevő elesett az így megszerzett tulajdonjogától, így a döntések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, valamint a XV. cikk (1) bekezdése szeriti diszkrimináció tilalmának elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1462_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1462_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .