Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01885/2020
Első irat érkezett: 11/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tömegközlekedési támogatás megvonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tömegközlekedési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a bejelentett lakcíme szerinti önkormányzatnál, melyet az önkormányzat megítélt számára. Az önkormányzat később a támogatást visszavonta, mert megállapította, hogy az indítványozó nem a bejelentett lakcímén él életvitelszerűen. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, majd az indítványozó keresettel élt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, mely a jogerős határozatot megsemmisítette, és a hatóságot új eljárásra kötelezte. A másodfokú hatóság a megismételt eljárásban ismét helybenhagyta az elsőfokú hatóság döntését. Az indítványozó ismét keresettel élt a határozat ellen, a bíróság a határozatot - az elsőfokú határozatra is kiterjedő hatállyal - megsemmisítette. A hatóságokat nem utasította új eljárásra, mert az eredeti (2 évvel korábbi) állapotok már nem voltak megállapíthatók. Ezt követően az elsőfokú hatóság hivatalból eljárást indított a tömegközlekedési támogatásra való jogosultság felülvizsgálatára, és a jogosultságot megszüntette. Az indítványozó ismét fellebbezett a döntés ellen, a másodfokú hatóság azonban az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta. Az indítványozó kereseti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, mely a keresetet elutasította. Az ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálattal élt, a Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítéletével megsértette - többek között - a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az indítványozó nem ismerhette meg az alperes ellenkérelmét, sem más iratokat, illetve kifejezett kérelme ellenére a Kúria nem tartott tárgyalást az ügyben, valamint indokolási kötelezettségének sem tett eleget. Sérelmezi továbbá a hatóság hivatalbóli eljárását, mert álláspontja szerint a bíróság döntése alapján a támogatásra való jogosultság ítélt dolognak minősült..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1885_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1885_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.09.14 10:00:00 Teljes ülés
  2021.10.19 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against decision No. Kfv.III.37.110/2020/6 of the Kuria (withdrawal of the financial support of public transportation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .