Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00164/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.237/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj megállapításának elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján terjesztette elő az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszát, amelyben a Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.239/2019/8. számú ítéletének az elsőfokú ítéletet megváltoztató, sérelemdíj megállapítását elutasító és perköltséget megállapító rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy tényállásának megvalósulása idején polgármester volt, ellene az eljárási szabályok megsértésével fegyelmi eljárást kezdeményezett a képviselő-testület egyik tagja. A képviselő-testületi ülést a helyi televízió-adás közvetítette, és az az interneten is nyilvánossá vált. A fegyelmi eljárás eredményeként meghozott határozatot az első fokon eljáró Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - annak jogszabálysértő voltára tekintettel - hatályon kívül helyezte, és az indítványozó számára kétmillió forint sérelemdíjat állapított meg. Az alperesi fellebbezés nyomán eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az indítványozó közszereplői minőségére hivatkozva a sérelemdíj megállapítását elutasította, és az indítványozót perköltség megfizetésére kötelezte.
Az indítványozó álláspontja szerint személyiségi jogai a fegyelmi eljárás során sérültek, és erre tekintettel megilleti őt a sérelemdíj, ennek elutasítása tartalmilag az Alaptörvény IX. cikk (1) és (4) bekezdésébe ütközik. Emellett a Fővárosi Törvényszék ítéletét az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésébe ütközőnek tartja..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.239/2019/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_164_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_164_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.