Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00069/2020
Első irat érkezett: 01/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.120/2019/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása; közvetlen bizonyítás elve)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/03/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szolnoki Járásbíróság 8.P.20.642/2018/56. számú ítélete és a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.120/2019/32. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az alapeljárás alperese - házasságát a bíróság a közös gyermek felügyeletére vonatkozó egyezség jóváhagyásával bontotta fel, amelynek értelmében a gyermeket 3 éves kora után gyakorolhatta a felperes apa az elvitel jogával. Az első olyan kapcsolattartást követően, amikor az apa elvihette a gyermeket, az indítványozó anya távoltartás elrendelését kérte, valamint szexuális bántalmazás gyanúja miatt feljelentést tett. Hasonló feljelentést több alkalommal is tett az indítványozó, a nyomozó hatóság a nyomozást minden esetben megszüntette. A Szolnoki Járásbíróság az indítványban sérelmezett ítéletével a szülői felügyeleti jogok kizárólagos gyakorlására a felperesi apát jogosította fel, valamint rendelkezett a kapcsolattartásról. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta azzal, hogy az időszakos kapcsolattartásról is rendelkezett.
Az indítványozó sérelmezi, hogy bizonyítási indítványai döntő többségének az elsőfokú bíróság alaptalanul nem adott helyt, így a kiskorú mindenek felett álló érdekét nem vizsgálhatta meg teljeskörűen. A másodfokú bíróság az indítványozó korábbi, az elsőfokú eljárás során előterjesztett bizonyítási indítványai, továbbá a másodfokon előterjesztett indítványai döntő részének szintén nem adott helyt. Azáltal, hogy a bíróság nem az általa észlelt tényekre és bizonyítékokra alapozva hozta meg döntését, hanem nagyobb részben más eljárásokban foganatosított tanúvallomásokra, szakértői véleményekre és orvosi dokumentumokra támaszkodott, sérült a közvetlenség elve. A fenti körre vonatkozó bizonyítás indítványok sorozatos mellőzése pedig az indítványozó tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérelméhez vezet. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Szolnoki Járásbíróság 8.P.20.642/2018/56. számú ítélete és a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.120/2019/32. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_69_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_69_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.