Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01554/2020
Első irat érkezett: 09/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.890/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jognyilatkozat pótlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.890/2019/6. számú ítélete, a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.959/2018/3. számú ítélete és a Zalaegerszegi Járásbíróság 8.P.21.062/2017/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó házastársi vagyonközösségét a Zalaegerszegi Városi Bíróság és a Zala Megyei Bíróság megszüntette, a Legfelsőbb Bíróság a felperes perújító kérelmét elutasította. A korábban folyt bontóperben a bíróság tartásdíj fizetési kötelezettséget állapított meg, mely az indítványozó korábbi házastársát terhelte, akinek azonban komoly összegű tartásdíj-tartozása keletkezett az indítványozóval szemben. A tartozás rendezéséről úgy egyeztek meg, hogy a vagyonközösséget megszüntető perben az indítványozó tulajdonába adott ingatlan tulajdoni hányad ellenértékét abba beszámítják. Idő közben az indítványozó korábbi házastársa elhunyt, és a tartásdíj, valamint a tulajdoni hányadot illető tartozás értékkiegyenlítése rendezetlen maradt. Az indítványozó a hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezői igényt terjesztett elő, melyet az egyik örökös nem ismert el, ezért az indítványozó pert indított jognyilatkozat pótlása iránt a Zalaegerszegi Járásbíróságon, mely azonban 8.P.21.062/2017/5. számú ítéletében a keresetet elutasította. A Zalaegerszegi Törvényszék mint másodfokú bíróság 3.Pf.20.959/2018/3. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, majd a Kúria Pfv.I.20.890/2019/6. számú ítéletében a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok számos alapjogát - többek között például a tisztességes eljáráshoz való jogát - megsértették, mert a bíróságok nem bírálták el az általa benyújtott bizonyítékokat, és nem indokolták megfelelően döntéseiket..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.I.20.890/2019/6. számú ítélete, a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.959/2018/3. számú ítélete, a Zalaegerszegi Járásbíróság 8.P.21.062/2017/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
  .
  Egyéb mellékletek (pdf):
  IV_1554_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1554_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1554_8.pdfSz_IV_1554_8.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .