Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02899/2021
Első irat érkezett: 07/22/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; személyi okmány igénylése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/24/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 7.K.702.750/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó vezetői engedély és személyi igazolvány kiállítása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes közigazgatási szervnél, melyet rovásírással írt alá. Az okmányt gyártásra történt elküldése után az ANY Biztonsági Nyomda Okmánykoordinációs Szervezet a gyártásból kivette, mert az aláírás nem volt megfelelő, ugyanis az aláírás nem latin betűkkel szerepelt, ezért az indítványozó személyi okmányait nem gyártották le. Az indítványozó közigazgatási pert indított a személyi okmányai kérése szerinti legyártása érdekében, a Budapest Környéki Törvényszék 7.K.702.750/2020/5. számú ítéletével azonban a keresetet elutasította. A felperes felülvizsgálati kérelme nyomán felülvizsgálati bíróságként eljáró Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzésével a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta arra hivatkozva, hogy nem indokolt a felülvizsgálati eljárás lefolytatása, ha a jogerős ítélet a kialakult kúriai joggyakorlatnak megfelel.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró hatóságok és bíróságok megsértették az egyenlő bánásmódhoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogait, mert más kormányhivatalok engedélyezték a személyi okmányok rovásírással történő aláírását, amit az indítványozó dokumentumokkal is alátámasztott..
.
Indítványozó:
  Bitter Ferenc
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése, a Budapest Környéki Törvényszék 7.K.702.750/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2899_2_2021_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2899_2_2021_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2899_2021.pdfSz_IV_2899_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Kfv.III.37.286/2021/2 of the Curia (review of an administrative decision; request for a personal document)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .