Ügyszám: IV/02077/2017
.
Első irat érkezett: 11/14/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.360/2017/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus benyújtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.27.543/2016/3. számú végzése, a Nyíregyházi Törvényszék 4.Kpkf.20.184/2017/3. számú végzése és a Kúria Kfv.II.37.360/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók keresetet nyújtottak be a bírósághoz kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt. A keresetlevelet a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel a felperesek a keresetlevelet nem elektronikus formában nyújtották be az elsőfokú szervhez.
Az indítványozók fellebbezést nyújtottak be, melyben arra hivatkoztak, hogy a kormányhivatal határozatában a jogorvoslatra vonatkozóan arról tájékoztatta őket, hogy a keresetlevelet öt példányban kell benyújtani az elsőfokú szervhez, és a határozat nem tartalmazott hivatkozást az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.
A Nyíregyházi Törvényszék az elsőfokú végzés helybenhagyta. A Kúrai a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozók az elsőfokú végzést követően igazolási kérelemmel együtt újból előterjesztették a keresetlevelet, immár elektronikus úton. Az igazolási kérelemben a kormányhivatal téves tájékoztatására hivatkoztak az indítványozók, azonban azt a bíróság első- és másodfokon elutasította.
Az indítványozók szerint a Pp. 132. § (1) bekezdése (keresetlevél hatályának fenntartása) kapcsán mulasztásos alaptörvény-ellenesség áll fenn, mert a jogalkotó nem rendelte el, hogy azt a Pp. 394/I. § szerinti elutasítások (elektronikus kapcsolattartás szabályainak megsértése) esetén is alkalmazni kell. Kiemelik, hogy a Kúria Tanácselnöki Értekezletének jogértelmezése, valamint az új Pp. (2016. évi CXXX. törvény) már megengedi a keresetlevél hatályának fenntartását az elektronikus kapcsolattartás elmulasztása miatti elutasítás esetén.
Az indítványozók szerint a Kúria végzése sérti az emberi méltósághoz való jogot, a törvény előtti egyenlőséget, a tisztességes eljáráshoz és a bírósághoz forduláshoz való jogot. Kifogásolhatónak tartja, hogy a Kúria 2017. június 12-én kelt végzésében nem vette figyelmbe a Kúria 2017. június 7-én kelt Tanácselnöki Értekezletének állásfoglalását a keresetlevél hatályának fenntartásával összefüggésben..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
    Kúria Kfv.II.37.360/2017/2. számú végzése
    Nyíregyházi Törvényszék 4.Kpkf.20.184/2017/3. számú végzése
    Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.27.543/2016/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
XIII. cikk
XV. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2077_6_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2077_6_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2077_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_2077_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..