Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01269/2018
Első irat érkezett: 08/15/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.518/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.II.518/2018/8. számú végzése, a Szolnoki Törvényszék 2.Bf.1064/2016/7. számú ítélete és a Szolnoki Járásbíróság 20.B.1102/2011/232. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, valamint kérte a döntés végrehajtásának felfüggesztését az Alkotmánybíróság eljárásának lezárultáig.
Az indítványozó előadta, hogy az eljáró bíróságok eljárási szabálysértést követtek el a büntetőügye tárgyalása során. Az elsőfokú bíróság a megismételt tárgyalás során nem szabályszerűen vezette a tárgyalási jegyzőkönyvet, annak megküldéséről nem rendelkezett, a vádirat ismertetése után a bíró nem kérdezte meg a vádlottakat, hogy megértették-e a vádat, illetve kívánnak-e vallomást tenni. A másodfokú bíróság ezen hiányosságokat nem vizsgálta, illetve nem tekintette hiányosságnak. Az elsőfokú bíróság nem tette teljes körűen bizonyítás anyagává az indítványozó nyomozás során tett vallomásait. Az indítványozó ügyvédjének képviseleti joga a másodfokú eljárásra nem terjedt ki, ennek ellenére eljárt. A Kúria ezen szabálysértést elfogadta. Az indítványozó álláspontja szerint a fentiek súlyosan megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz, és védelemhez való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.II.518/2018/8. számú végzése
    Szolnoki Törvényszék 2.Bf.1064/2016/7. számú ítélete
    Szolnoki Járásbíróság 20.B.1102/2011/232. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1269_8_2018_indítványkieg. anonim.pdfIV_1269_8_2018_indítványkieg. anonim.pdfIV_1269_3_2018_indítványegys.anonim.pdfIV_1269_3_2018_indítványegys.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling Bfv.II.518/2018/8 of the Curia (court procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.