Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00015/2014
Első irat érkezett: 01/06/2014
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz (gyülekezési jog korlátozása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/08/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság gyülekezési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában született 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó kéri a Budapest Rendőrfőkapitánya kapcsolódó, ügyében hozott határozatának megsemmisítését is.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a támadott végzésben rendezvény megtartását megtiltotta.
Az indítványozó előadja, hogy a bíróság - az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének megsértésével - nem mérlegelte kellően az ügy körülményeit, továbbá nem vette figyelembe az ügy lényegét érintő, kialakult bírói gyakorlatot. Vitatja a bíróság érvelését a gyülekezéshez való jog értelmezésévével összefüggésben, szerinte a végzéssel megfogalmazott korlátozás a gyülekezéshez való jogának lényegi sérelmét jelenti..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_15_0_2014_inditvany_anonim_.pdfIV_15_0_2014_inditvany_anonim_.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.06.08 12:30:00 2. öttagú tanács
  2016.06.14 10:00:00 Teljes ülés
  2016.06.27 10:00:00 Teljes ülés
  2016.09.06 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .