Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01807/2018
Első irat érkezett: 12/11/2018
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 1.Bf.358/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljárás elhúzódása; magánindítvány pótlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Járásbíróság 5.B.781/2017/42. számú ítélete, valamint a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.358/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben garázdaság bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt indult eljárásban az elsőfokú bíróság az indítványozót elmarasztalta és 80 napi tétel pénzbüntetésre ítélte. A másodfokú bíróság eljárási szabálysértések miatt az elsőfokú döntést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban az indítványozóval szemben a korábbi elsőfokú ítélettel hasonló büntetést szabtak ki. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint aggályos, hogy egy kizárólag magánvádra üldözendő bűncselekmény esetén a vádemelést követően, a bírósági eljárásban szerezték be az eljárás megindításához szükséges magánindítványt. Sérelmezi továbbá az eljárás elhúzódását, ami nyilvánvalóan az elsőfokú bíróságnak volt felróható, nézete szerint a 2/2017. (II. 10.) AB határozatban rögzített alkotmányos követelményre tekintettel is a megismételt eljárásban a bíróságnak az indítványozóval szemben a korábbinál enyhébb büntetést kellett volna kiszabnia. Sérelmezi továbbá azt is, hogy a megismételt eljárásban ugyanaz a bíró járt el, aki korábban már állást foglalt a terhelt bűnösségéről. Mindez a tisztességes eljáráshoz való joga sérelméhez vezet..
.
Támadott jogi aktus:
    a Veszprémi Járásbíróság 5.B.781/2017/42. számú ítélete, valamint a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.358/2018/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1807_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1807_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.