Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03089/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/03088/2015,
.
Első irat érkezett: 10/16/2015
.
Az ügy tárgya: Az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/48. számú végzése, az 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (beavatkozás iránti kérelem elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - kérte az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/48. számú végzése, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 56. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 11 gyöngyöspatai roma szülő kereste meg azzal, hogy érdekükben eljárva avatkozzon be az Egri Törvényszék előtt 12.P.20166/2014. szám alatt folyamatban lévő perbe, melynek tárgya egy olyan közoktatási gyakorlat alkalmazása, mely kultúra- és társadalmi rétegfüggő mérési eljárások alkalmazásával az iskolaköteles normál képességű roma tanulókat etnikai alapon, közvetlenül megkülönbözteti azzal, hogy őket indokolatlanul minősíti fogyatékosnak. Az indítványozónak a beavatkozás iránti kérelmét elutasították. A beavatkozás iránti kérelmet elutasító végzés ellen a Pp. támadott rendelkezése alapján nem volt helye fellebbezésnek. Az indítványozó álláspontja szerint a határozat megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, az I. cikk (3) bekezdésébe foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvét, a XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmát, mert véleménye szerint ezen alapvető jogok potenciális sértettjeit is megilleti a bírósághoz való fordulás joga. Továbbá sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való joga, mert elutasították a kérelmét, holott az indítványozó egyébként is keresetet indíthatott volna a fenyegető jogsértések esetén, még az érintettek meghatalmazása nélkül is, továbbá a perben levő felpereshez képest még inkább legitim képviselő, hiszen őt a helyi roma közösség választotta meg. Sérült továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga, mert a Pp. 56. § (3) bekezdése ezen végzés elleni fellebbezést kizárja.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdés
  Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/48. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3089_4_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_3089_4_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_3089_0_2015_inditvany.anonim.pdfIV_3089_0_2015_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .