Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02052/2020
Első irat érkezett: 12/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy devizaalapú kölcsönszerződést kötött egy személygépkocsi megvásárlására. Miután az indítványozó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a szerződés a hitelező felmondása folytán megszűnt. A hitelező által készített elszámolás alapján az indítványozó és a hitelező részletfizetési megállapodást kötött, amelyet az indítványozó nem teljesített, és kereseti kérelmet terjesztett elő a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása és elszámolás iránt. A bíróság jogerős ítéletében a kölcsönszerződést érvényessé nyilvánította. Ezt követően a hitelező mint felperes keresetet terjesztett elő az indítványozó mint alperes ellen a kölcsön összegének megfizetése iránt. Az elsőfokú bíróság ítéletében tőketartozás és kamatai megfizetésére kötelezte az indítványozót, aki a döntés ellen fellebbezett. A másodfokon eljáró Balassagyarmati Törvényszék az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a szerződés felmondása érvénytelen, a tartozás összegének megállapítása pedig megalapozatlan volt. Álláspontja szerint a támadott döntés az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát sérti, mivel a bíróság döntését nem indokolta megfelelően, továbbá mert mellőzte a 3019/2017. (II. 17.) AB határozatban foglaltak alkalmazását, és ennek indokáról nem adott számot..
.
Indítványozó:
  Mester Sándor Tiborné
Támadott jogi aktus:
  A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2052_0_2020_Indítvány_anonim.pdfIV_2052_0_2020_Indítvány_anonim.pdfIV_2052_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2052_2_2020_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .