Ügyszám: IV/00075/2018
.
Első irat érkezett: 01/16/2018
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 2.Pf.20.726/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 2.Pf.20.726/2017/5. számú ítélete és a Debreceni Járásbíróság 16.P.22.533/2016/29. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti keresetet terjesztettek elő, amelyet a bíróság jogerős döntésével elutasított. Az eljárás során többször tettek kifogást az eljárás szabálytalanságai, és az eljárás elhúzódása miatt.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljárás során sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joguk, mivel kérelmeiket, bizonyítékaikat nem vizsgálták meg, azokat indokolás nélkül figyelmen kívül hagyták, illetve az eljárás elhúzódott..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Törvényszék 2.Pf.20.726/2017/5. számú ítélet, Debreceni Járásbíróság 16.P.22.533/2016/29. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_75_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_75_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..