Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03991/2021
Első irat érkezett: 11/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (népszavazás, nemátalakító kezelések)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:Kormány
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/03/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó Kormány - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Kormány országos népszavazást kezdeményezett, melynek nyomán a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatával hitelesítette az alábbi népszavazásra javasolt kérdést: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?" A határozat a Magyar Közlöny 2021. évi 145. számában közzétételre került.
A határozattal szemben hat kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, melyben annak akként történő megváltoztatását kérték, hogy a Kúria tagadja meg a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését. A Kormány a Kúria előtt indult nemperes eljárásban perbelépés megengedése iránti kérelmet terjesztett elő, a Kúria a perbelépést megengedte, erre tekintettel a Kormány észrevételeit határidőben előterjesztette.
A Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzésével megállapította, hogy az I-IV, és VI. rendű kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmei alaposak, melynek nyomán az NVB határozatot megváltoztatta, és a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadta. Indokolása szerint egy jövőbeni népszavazáson mind az "igen", mind a "nem" szavazatok többsége is olyan alapjogi kollíziót eredményezne, amelyet csak az Alaptörvény módosításával lehetne feloldani, ezért a népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint kizárt tárgykört érint.
A Kormány álláspontja szerint a Kúria végzése az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, mert a Kúria a népszavazásra javasolt kérdés szövegétől eltérve, annak tartalmát önkényesen kibővítve contra legem jogértelmezést folytatott..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3991_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdfIV_3991_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.